Rekrutacja do Żłobka i Przedszkola „Nutka Milutka”

na Rok Szkolny 2022/2023

żłobek, 3, 4, 5-latki i ZERÓWKA

Kontakt tel.: 885 223 000, 501 214 561

 

EDUKACJA

PROJKETY BADAWCZE

Nasz program edukacyjny i wychowawczy realizowany jest przy pomocy Projektów Badawczych. Nie ma podręczników. Nie ma całorocznego planu pracy narzuconego przez jedno z wydawnictw. Nasi nauczyciele wraz z zespołem metodycznym sami planują program dydaktyczny w oparciu o potrzeby rozwojowe dzieci, ich talenty,zainteresowania i na bieżąco go modyfikują.Pobudzamy dzieci do kreatywności, samodzielnego myślenia i działania. Dzieci poznają świat i rozwiązują problemy przez odkrywanie, doświadczanie i dyskutowanie.Nie zapamiętują. Rozumieją. Nauczyciel nie robi przemówień. Zadaje pytania. Dzieci zadają pytania. Inne dzieci na te pytania odpowiadają. Nauczyciel motywuje dzieci do dyskusji. Inspiruje je do formułowania i wyrażania opinii, do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Jest dla dzieci partnerem a nie „profesorem”.

Ważnym elementem pracy z wykorzystaniem metody projektów jest stała współpraca z rodzicami, wizyty ekspertów (w tym rodziców-ekspertów) oraz lokalne i dalsze wycieczki tematyczne.

Projekty Badawcze są metodologicznie połączone z Klubami. W zależności od wieku obejmują one min. eksperymenty, rękodzieło, zajęcia sportowe i wiele innych.

ANGIELSKI

Potrzeba komunikacji jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Dzieci chętnie opisują otaczającą je rzeczywistość, są ciekawe świata i zadają wiele pytań. Jednym z głównych celów kształcenia językowego w edukacji przedszkolnej jest osłuchanie się dzieci z językiem obcym i rozwój gotowości do używania języka.

W naszej placówce Projekty Badawcze i Kluby są realizowane równocześnie w języku polskim i języku angielskim. Przyzwyczajamy dzieci do poleceń wydawanych w języku obcym, słuchania bajek i rymowanek a także wykorzystaniu języka obcego w zabawach i grach językowych podczas zajęć i codziennych czynności. Dzięki takiej formie nauki dziecko uwrażliwia się na brzmienie języka obcego, osłuchuje się z językiem obcym, rozwija w sobie reagowanie ruchem na język obcy, rozwija rozumienie znaczenia z kontekstu.

Poprzez zachęcanie dzieci do powtarzania zwrotów i wyrażeń podczas śpiewania piosenek, powtarzania wierszyków i rymowanek, a także wykorzystania języka obcego w grach i zabawach oraz codziennych czynnościach przedszkolnych zachęcamy dzieci do rozwijania sprawności mówienia.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają sięcodziennie, pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego oraz native speakera.

TALENTY

Pracujemy w oparciu o założenie, że każde dziecko posiada jeden lub wiele talentów - zazwyczaj nieodkrytych.Nasze rozumienie talentu wykracza poza tradycyjne myślenie ograniczone do kwestii naukowo-językowych. Nasz program edukacyjny jest zbudowany tak, aby w każdym dziecku zidentyfikować talent/y. Czynimy to poprzez diagnozę 3-4 latka. Następnie chcemy rozwijać talenty poprzez zajęcia edukacyjne i Kluby oraz wsparcie psychologiczno-emocjonalne.

Kluby:
 • Zajęcia muzyczne z elementami rytmiki,
 • Gimnastyka z elementami korektywy,
 • Zajęcia sportowe,
 • Język angielski prowadzony przez native speaker’a,
 • Master Chef,
 • Eksperymenty,
 • Warsztaty rękodzieła,
 • Warsztaty plastyczne,
 • Taniec
Dodatkowe wsparcie specjalistyczne realizowane w ramach indywidualnych potrzeb dziecka i rodzica:
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia z neurologopedą
 • Zajęcia z terapii ręki
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne